Projecte ESO

Durant el curs acadèmic 2014/15 s’ha iniciat un projecte de relació entre l’Institut-Escola Salvador Vilarrasa i la llar d’infants municipal El Petit Comte que ofereix la possibilitat de vincular el treball realitzat per l’alumnat d’ESO dins l’assignatura de tecnologia com a material sensorial i psicomotriu pels infants de 0-3 anys.

Com està planificat aquest projecte?

Amb la finalitat que que tots els alumnes d’ESO puguin gaudir del projecte i tenint en compte els projectes que elabora cada grup, s’ha planificat de la següent manera:

 • El primer trimestre el compartirem amb els alumnes de 1r. d’ESO
 • El segon trimestre el compartirem amb els alumnes de 2n. d’ESO
 • El trecer trimestre el compartirem amb els alumnes de 3r. d’ESO
 • A partir del segon trimestre rebrem diferents visites dels alumnes de 4rt. d’ESO ja que el seu projecte té una durada molt més llarga.

Els alumnes de tercer i quart d’ESO poden decidir lliurement ja que no és obligatori crear material destinat a l’escola bressol.

Al llarg del curs es realitzaran diferents visites a ambdós centres:

 • La primera visita venen els alumnes d’ESO a l’escola bressol per conèixer els infants, els espais i el material que tenen a disposició.
 • La segona visita els infants  de 2 a 3 anys van a l’IE Salvador Vilarrasa per conèixer el taller i poder observar com els alumnes treballen i desenvolupen el projecte.
 • La tercera visita, els alumnes d’ESO venen a l’escola bressol per mostrar-nos els projectes acabats i jugar conjuntament amb els infants de l’escola bressol. En funció del tipus de projecte es prepara un tipus d’activitat o un altre.
 • Finalment els projectes queden exposats durant uns dies a l’escola bressol. Passats aquests dies els nois i noies que vulguin podran endur-se el seu projecte o bé entregar-lo a l’escola bressol perquè els infants hi segueixin jugant.

Els objectius d’aquest projecte són:

Alumnes d’ESO

 • Reforçar i potenciar l’autoestima ja que podran observar com els projectes elaborats per ells prenen vida a l’escola bressol.
 • Prendre consciència que la feina que fan és important perquè serà destinada a infants petits (cura en l’elaboració i l’acabat).

Infants de l’escola bressol

 • Reforçar i potenciar l’autoestima. Els infants de l’escola bressol veuran com alumnes més grans preparen material per ells, i que vindran en un parell d’ocasions a veure’ls i compartir estones de joc.
 • Respectar i tenir cura pel material entregat.
 • Conèixer i familiaritzar-se amb els nous espais.

Objectius comuns

 • Saber escoltar, prestar atenció, tenir cura dels nous espais i materials.
 • Potenciar les relacions entre diferents edats.
SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES