El Petit Comte

La llar d’infants El Petit Comte de Besalú és un centre escolar on s’imparteix el primer cicle d’Educació Infantil, una etapa educativa de caràcter voluntari on s’acull de manera regular infants de quatre mesos a tres anys d’edat.

L’escola forma part del sistema educatiu i es regulem d’acord amb el que estableix el Decret 282/2006, de 4 de juliol, i el Decret 101/2010, de 3 d’agost, de la Generalitat de Catalunya, l’administració que autoritza la creació i el funcionament del centre.

SAMSUNG CAMERA PICTURES

 

La llar d’infants El Petit Comte és un centre de titularitat municipal gestionat per la cooperativa Suara Serveis, SCCL.