Família i escola

La nostra escola bressol considera primordial la relació constant i fluïda amb els pares de cada un dels infants, ja que l’educació és una tasca compartida entre pares i educadores.

Per aquest motiu agrairem la participació i col·laboració activa de les famílies en la tasca conjunta d’educació del vostre fill o filla mitjançant el contacte diari, l’agenda, l’associació de pares i mares, la vostra iniciativa i la sol·licitud d’entrevistes amb l’educadora sempre que ho considereu necessari.

 Participació activa:

  • Sortides
  • Tallers
  • Vine a explicar-nos un conte
  • Maletes viatgeres
  • Mascota de l’aula
  • Oficis i aficions
  • Altres propostes que creieu interessant

 Recordeu que la direcció de l’escola està disponible per a totes les famílies durant les entrades i sortides dels infants, per qualsevol dubte, suggeriment, aportació… També podeu sol·licitar una cita o reunió fora d’aquest horari.

1541271964088