Organització i funcionament

En aquesta secció hi trobareu informació d’interès sobre l’organització i el funcionament diari del centre: