L’equip educatiu

L’equip educatiu de la llar d’infants El Petit Comte està format per sis professionals:

Tània Costabella, tutora de l’aula dels Titelles

Diapositiva 6

Cristina Pons, tutora de l’aula de La Puça

Diapositiva4

Marina Puig, tutora de l’aula del Drac.

Diapositiva5

Susanna Canals, tutora de l’aula de l’Eriçó.

Diapositiva1

Marta Juncà, educadora de suport

Diapositiva2

Núria Coma, directora i educadora de suport.

Diapositiva3