L’equip educatiu

L’equip educatiu de la llar d’infants El Petit Comte està format per cinc professionals:

Cristina Pons, tutora de l’aula d’en Fesolet.

Diapositiva4

Susanna Canals, tutora de l’aula dels Pirates.

Diapositiva1

Marta Juncà, tutora de l’aula de la Florentina.

Diapositiva2

Tània Costabella (en substitució de Marina Puig) educadora de suport.

Núria Coma, directora i educadora de suport.

Diapositiva3