Monthly Archives: Març 2020

PROJECTE LLENGUATGE DE SIGNES PER INFANTS OÏENTS

Per aquest curs l’equip educatiu ens vam proposar dur a terme un nou projecte. Es tracta de treballar a l’escola el mètode del llenguatge de signes per infants oïents (Baby Signs). L’any passat vam començar a posar-ho en pràctica a l’aula dels lactants de forma experimental, i al veure’n els resultats, aquest curs ens hem documentat i hem realitzat una formació per conèixer-ho millor i poder-ho treballar amb els infants de l’escola.

És un mètode senzill i divertit que podem utilitzar tant famílies com professionals de l’educació i que facilita la comunicació des de ben petits. No es tracta d’una metodologia nova, sinó que alguns estudis daten de l’any 1980, i demostren beneficis en el desenvolupament cognitiu, i integral dels infants.

No significa, aprendre i utilitzar la llengua de signes, sinó que es tracta d’incorporar un gest a cada paraula que diem. En cap cas, substituirem la paraula per el gest, doncs ambdós han d’anar acompanyats.

S’aconsella començar a signar amb els nadons a partir dels 6 mesos, ja que tenen millor control postural i poden mantenir-se asseguts, a més de començar a tenir interès per les interaccions comunicatives. No obstant, pot ser que fins als 10 mesos el bebè no comenci a signar i dependrà de les seves ganes de comunicar-se, cada infant és diferent.

Són molts els beneficis que comporta en els infants i en les seves relacions. Alguns d’ells són els següents:

  • Redueix la frustració, tant dels pares com dels infants
  • Augmenta la confiança i l’autonomia de l’infant
  • Afavoreix l’adquisició del llenguatge i el desenvolupament cognitiu
  • Estimula el desenvolupament intel·lectual
  • Reforça el vincle afectiu

Diem que és un mètode que actua com una bastida que els pot ajudar a desenvolupar el llenguatge oral, per tant, no té perquè retardar l’expressió parlada, ja que cada signe s’acompanya amb la paraula corresponent. Al final, els infants s’adonen que és més senzill comunicar-se oralment.

Per signar cal que ens posem a l’alçada de l’infant per tal que ens pugui veure bé, signar la paraula escollida acompanyada del llenguatge oral i, repetir-lo cada vegada que aparegui aquella paraula.

Es sol començar introduint unes 10 paraules i signes, i quan aquests ja formin part del seu vocabulari se’n poden anar introduint més. En el nostre cas, hem començat introduint signes que fan referència a situacions i accions dels nostres hàbits i rutines de l’escola, així com també, persones significatives per l’infant i emocions i sentiments. Els signes han estat extrets del llibre “Signes per a tothom” de Sònia Ferraro Nieto.

Finalment, un cop l’infant comenci a parlar, podem deixar els signes, o bé, podem continuar aprofitant els seus beneficis per introduir una nova llengua, aprendre nou vocabulari, etc.

A les següents fotos podreu veure alguns dels nens de la llar signar i la portada del llibre d’on han estat extrets els signes.

Aquesta presentació amb diapositives necessita JavaScript.