Òrgans de participació

Els dos òrgans de participació que hi ha actualment a l’escola són:

AMPA (Associació de Mares i Pares): òrgan que promou la participació i col·laboració de les famílies dels infants amb l’escola a través d’activitats, festes…

Clicant l’enllaç tindreu accés a més informació

CONSELL ESCOLAR: òrgan col·legiat de participació i decisió format pels següents representants, escollits democràticament mitjançant un procés electoral: equip educatiu, pares i mares d’alumnes de l’escola,  àrea d’Educació de l’Ajuntament de Besalú.

Està presidit per la direcció del centre. És l’òrgan on podeu fer arribar propostes, inquietuds, etc.  a través dels vostres representants, les quals seran valorades conjuntament.

Clicant l’enllaç tindreu accés a més informació